28 вересня 2021 року (0532)60-96-17 Мапа сайту
Катрушов Олександр Васильович

Катрушов Олександр Васильович

доктор медичних наук, професор, завідувач аспірантури, докторантури та клінічної ординатури

 В 1975 році закінчив стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Працював в Вінницькій обласній клінічній лікарні. З 1977 року працює в Українській медичній стоматологічній академії. Кандидатську дисертацію на тему : “Влияние БАВ антиоксидантного и гиполипидемического действия на биохимические и биофизические показатели эритроцитов при экспериментальном холестериновом атеросклерозе» захистив в 1983 році в Московському стоматологічному інституті. Докторську дисертацію на тему: «Використання нових органоспецифічних поліпептидних препаратів для експериментальної терапії патологій, викликаних пошкоджуючими факторами навколишнього середовища» захистив в 1995 році в Інституті фармакології та токсикології АМН України (м. Київ). З 1997 року завідувач кафери. Автор більш 150 друкованих робіт, 13 патентів України, монографії «Тканевые регуляторные пептиды» (2003 рік), 3 навчальних посібників «СТОМАТОЛОГІЯ: організаційно-правові та гігієнічні аспекти» (2009, 2011 р.р.), «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» (2015 р.), співавтор 2 підручників «Гігієна та екологія» (2006 рік) та «Гигиена и экология» (2007, 2009 рр.). Під керівництвом проф. Катрушова О.В. виконано 16 кандидатських дисертацій.

e-mail: Katrushov.Poltava@gmail.com

Буря Лілія Володимирівна

Буря Лілія Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент, декан міжнародного факультету

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 1999 році. З 1999 р. по 2000 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «загальна гігієна» з одночасним проходженням очної частини навчання в Харківському інституті удосконалення лікарів. Працювала санітарним лікарем Зінківської районної СЕС Полтавської області. На кафедрі працює з 2001 року. Кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічне обгрунтування шляхів підвищення працездатності та ефективності праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю" захистила в 2006 році. Автор більше 60 друкованих робіт і навчально-методичних друкованих праць, серед яких статті, методичні розробки, монографії. Співавтор навчально-методичного посібника до практичних занять для студентів-стоматологів «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ». Отримала звання доцента у 2013 році та працювала на посаді заступника декана факультету підготовки іноземних студентів, з 2015 року працює на посаді декана того ж факультету.

e-mail: burya.lilia@gmail.com

Матвієнко Таміла Миколаївна

Матвієнко Таміла Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри

Матвієнко Таміла Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Закінчила Ленінградський медичний санітарно-гігієнічний інститут в 1987 р. Працювала лікарем-епідеміологом в Полтавській районній санітарно-епідеміологічній станції. З 1995 року працює в УМСА. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Гігієнічна оцінка впливу фтору на стан здоров'я ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС". Автор більше 70 друкованих робіт, 2 навчальних посібників «СТОМАТОЛОГІЯ: організаційно-правові та гігієнічні аспекти» (2009, 2011 р.р.)

e-mail: tamnik62@gmail.com

Філатова Валентина Лукінічна

Філатова Валентина Лукінічна

доцент, кандидат біологічних наук, вчений секретар

 Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут в 1981 році. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємозв’язок захисних систем крові (антиоксидантної та фібринолітичної) в організмі людини і тварин». Автор більше 70 друкованих робіт, 3 патентів України, навчального посібника «Статистичні методи в охороні здоров’я та медицині» та навчального посібника до практичних занять для студентів-стоматологів «Охорона праці в галузі».

e-mail: elenafilatova1112@gmail.com

Саргош Оксана Дмитрівна

Саргош Оксана Дмитрівна

кандидат медичних наук, доцент, заступник декана медичного факультету №1

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2002 році. Після закінчення аспірантури працює викладачем кафедри. Кандидатську дисертація на тему «Гігієнічна оцінка техногенно підсилених радіоактивних джерел природного походження, що утворюються на підприємствах нафтогазовидобування Полтавської області» захистила в 2007 році. Автор 84 друкованих робіт та навчального посібника до практичних занять для студентів-стоматологів«Охорона праці в галузі» . В 2014 році отримала вчене знання доцента. Заступник декана медичного факультету №1 з 2015 року. Очолює роботу студентського наукового гуртка на кафедрі.

e-mail: sardonika73@gmail.com

Алексеєва Анна Вікторівна

Алексеєва Анна Вікторівна

викладач закладу вищої освіти

В 2015 році закінчила медичний факультет №2 ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". У 2015 - 2017 рр. навчалася в інтернатурі за фахом "Педіатрія". З 2017 року - викладач кафедри. Є автором та співавтором 8 наукових та методичних праць. Віповідальна за сайт кафедри та дистанційне навчання.

e-mail: anutka04081@gmail.com

 

Коваленко Тетяна Іванівна

Коваленко Тетяна Іванівна

викладач закладу вищої освіти

В 1999 році закінчила медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". У 1999- 2001 рр. навчалася в інтернатурі за фахом "Педіатрія". У 2002 - 2006 рр. працювала лікарем в приватній установі. З 2007 року - викладач кафедри. 

e-mail: takovati@gmail.com

Комишан Ірина Вадимівна

Комишан Ірина Вадимівна

викладач закладу вищої освіти

Закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного інститут ім. В.Г.Короленка у 1996 році, отримала спеціальність «Біологія та хімія». Працювала у виробничій лабораторії ТОВ «Кама Ltd.» техніком-лаборантом та інженером-бактеріологом. Проходила стажування по баканалізу на базі відповідної лабораторії Полтавської ОблСЕС. На кафедрі працює з жовтня 2001 року на посаді старшого лаборанта, з вересня 2017 року – викладачем. З 2004 по 2008 роки та з 2010 по 2012 роки працювала викладачем кафедри соціальної медицини (викладала навчальний предмет «Історія медицини»), з 2012 по 2015 роки працювала викладачем кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Авторка 20 друкованих робіт.

e-mail: komyshan.iryna@gmail.com

Михайлова Катерина Іванівна

Михайлова Катерина Іванівна

викладач закладу вищої освіти

 

Михайлова Катерина Іванівна в 1991 році закінчила санітарно-гігієнічний факультет Харківського медичного інституту. Працювала в практичній охороні здоров’я СЕС на посадах лікаря гієни харчування, лікаря-лаборанта санітарно-гігієнічної лабораторії Шосткинської міської СЕС, завідувача відділенням паразитології Полтавської обласної СЕС; з 2007 року очолювала відділ моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції, з 2011 року займала посаду заступника головного лікаря Полтавського обласного Центру СНІДу. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом паразитологія, епідеміологія, організація та управління охороною здоров’я. З 2018 року викладач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі Української медичної стоматологічної академії.

e-mail: katerina.mih196@gmail.com

Приліпка Катерина Олегівна

Приліпка Катерина Олегівна

викладач закладу вищої освіти

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет № 2 у 2016 році. З 2016 року по 2018 проходила інтернатуру на базі ПОДКЛ за фахом «Педіатрія». Працювала дільничним педіатром у КЗ ПМСД №2 м. Полтава. З вересня 2018 року по червень 2019 року викладач кафедри нормальна фізіологія. На кафедрі працює із вересня 2018 року на посаді старшого лаборанта ,з вересня 2019 року- викладач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі. 

e-mail: prylipka1993@gmail.com

Рак Тетяна Ігорівна

Рак Тетяна Ігорівна

викладач закладу вищої освіти

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2011 році. З 2011 р. по 2012 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна гігієна» з одночасним проходженням очної частини навчання в Харківському інституті удосконалення лікарів. Працювала санітарним лікарем Чорнухінської районної СЕС Полтавської області. На кафедрі працює з 2017 року.

e-mail: tetianarak99@gmail.com

Романюк Марія Вікторівна

Романюк Марія Вікторівна

викладач закладу вищої освіти

Романюк Марія Вікторівна, 1960 року  народження, закінчила Харківський  медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет по спеціальності гігієна, санітарія, епідеміологія у 1984 році. З 1.08.1984 р. по 21.08.1986р. працювала в Джанкойській райсанепідстанції Кримської області лікарем епідеміологом. З 5.09.1986р. по 30.11.1986р. працювала в Полтавській райсанепідстанції лікарем епідеміологом, з 1.12.1986р. по 11.08.2003р. – завідуючою епідеміологічним відділом, з 12.08.2003р. по 26.12.2012р. - головним державним санітарним лікарем Полтавського району. З 02.01.2013р. по 24.06.2014р. начальником Управління організації держсанепіднагляду Головного управління Держсанепідслужби в Полтавській області, з 25.06.2014р. по 03.04.2015р. - заступником начальника Головного управління Держсанепідслужби в Полтавській області. З 01.09.2017р працює викладачем  кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі Української медичної стоматологічної академії.

e-mail: romanyuk_mv@ukr.net

Четверикова Оксана Петрівна

Четверикова Оксана Петрівна

викладач закладу вищої освіти

Четверикова Оксана Петрівна, закінчила в 1999 році УМСА по спеціальності лікувальна справа. З 2001 по 2015 рік працювала завідуючою відділенням гігієни дітей та підлітків Полтавської обласної санепідстанції. Лікар вищої категорії. Член обласної координаційної ради з питань ліцензування закладів освіти при ОДА, член координаційної ради „Європейської мережі шкіл сприянню здоров’я”, член робочої групи при обласному штабі ОДА з питань оздоровлення, відпочинку і зайнятості дітей. З 2011 року аспірант кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі ВНЗ «УМСА». З 2015 року викладач кафедри.

e-mail: oxana.chetverykova@gmail.com

Юркова Марина Станіславівна

Юркова Марина Станіславівна

старший лаборант

Юркова Марина Станіславівна з 2014 року викладач, а з 2019 - старший лаборант кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі Українська медична стоматологічна академія. Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Рязанського медичного інституту ім. Академіка І.П.Павлова в 1978 році. Працювала в практичній охороні здоров’я СЕС на посадах лікаря комунальної гігієни, загальної гігієни, лікаря паразитолога, завідувача відділенням паразитології міської СЕС м. Полтава. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-паразитолога.

Андрієнко Лариса Василівна

Андрієнко Лариса Василівна

лаборант

Закінчила Полтавське базове медичне училище у 2000 році, отримала спеціальність «Фельдшер». Працювала в Полтавській міській СЕС помічником лікаря-епідеміолога в епідвідділі з 2000 по 2014 рік. Працює на кафедрі з січня 2015 року