28 вересня 2021 року (0532)60-96-17 Мапа сайту

Відповідальна: доцент Саргош О. Д.

     Тишковська Тетяна – староста наукового гуртка.

     Викладачі кафедри щороку залучають студентів до участі у роботі наукових конференцій молодих вчених та написання ними науково-пошукових робіт та тез. Під час виконання своїх робіт студенти проводять дослідження, аналізують отримані дані,  результати яких потім публікуються у збірках студентських наукових робіт нашого вишу та інших вищих навчальних закладів України. 

     Засідання студентського наукового гуртка проводяться щомісячно, кожний третій четвер, на кафедрі. До розгляду пропонуються теми, які можуть стати в пригоді молодим науковцям, нині та в подальшому, при вивченні та дослідженні тих чи інших проблем і питань гігієни та санітарії:

 • Правила вивчення та реферування літературних джерел.
 • Освоєння методик отримання матеріалу.
 • Освоєння статистичних методів дослідження.

     А також пропонуються такі теми для досліджень, як:

 • Навколишнє середовище та його гігієнічне значення.
 • Основні джерела забруднення повітря житлових та адміністративних приміщень та сучасні методи захисту повітряного середовища.
 • Комбінований вплив шкідливих чинників навколишнього середовища та методи його дослідження.
 • Санітарні вимоги та правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
 • Інфрачервоне випромінювання штучного походження, прилади для його визначення та використання в медицині.
 • Іонізація повітря, його види та вплив на організм людини.
 • Ультрафіолетове випромінювання в роботі лікаря.
 • Вивчення стану фізичного розвитку та захворюваності дітей шкільного віку в залежності від стану їх харчування.
 • Науково-психічне навантаження як фактор, що впливає на працездатність лікаря-стоматолога.

     Щороку СНГ кафедри має своїх переможців на студентських конференціях.

     Бібліографія наукових робіт за 2018-2019 навчальний рік:
75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019) 28-29 березня 2019
 1. Варшавер А.П. ПСИХОГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ / А.П. Варшавер, Л.О. Катрушова // 75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019). – Полтава. - 28-29 березня 2019. – С. 98-99. Науковий керівник: к. мед. н., доц. Саргош О.Д.  (тези)
 2. Голуб Л.В. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ХАРЧУВАННЯ ОГРАНІЗОВАНИХ ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ / Л.В. Голуб //75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019). – Полтава. - 28-29 березня 2019. – С. 99. Науковий керівник: к. мед. н., доц. Саргош О.Д.  (тези)
 3. Перепелиця О.А. ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ СЕРЕД ЖИТЕЛІВ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ / О.А. Перепелиця //75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019). – Полтава. - 28-29 березня 2019. – С. 104.Науковий керівник: к. мед. н., доц. Саргош О.Д.  (тези+доповідь, диплом 2 ступеня)
 4. Тишковська Т.О. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ТА РІВЕНЬ ПРАВЦЕЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ / Т.О. Тишковська //75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019). – Полтава. - 28-29 березня 2019. – С. 106.Науковий керівник: Четверикова О. П.   (тези+доповідь, диплом 1 ступеня)

     Научно-методическая конференция с международным участием «Современные методологические аспекты гигиены питания» Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 2019

 1. Перепелица О.А. Теоретическое обоснование использования браззеина в качестве эффективного сахарозаменителя / О.А.Перепелица, А.В. Катрушов // Научно-методическая конференция с международным участием «Современные методологические аспекты гигиены питания».- Гродно.-2019. (онлайн-доклад)
 2. Шкодина А.Д. Проблема транс-изомеров жирных кислот в структуре питания молодежи / А.Д. Шкодина, Р.В. Качур, О.Д. Саргош // Научно-методическая конференция с международным участием «Современные методологические аспекты гигиены питания».- Гродно.-2019. (онлайн-доклад)
 3.  Юрченко О.А. Харчові отруєння немікробного походження / О.А. Юрченко, А.В. Сидоренко, А.О. Наливайко // Научно-методическая конференция с международным участием «Современные методологические аспекты гигиены питания».- Гродно.-2019. (стендова доповідь, диплом 2 ступеня).

     Переможці у 2019-2020 навчальному році:

 1. Маляр О.Р. 4 курс Диплом: 2 ступеня на 76 Всеукраїнській та I міжнародній студентській науковій конференції «IMEDSCOP 2020». – Полтава. - 2-3 квітня 2020.
 2. Синявская В.В., Перепелица О.А. III Республиканский конкурс методических и творческих работ с международным участием «Здоровый образ жизни глазами разных поколений». УО «Гродненский медицинский университет», Белорусский детский фонд. Гродно.- 2019г. (Белоруссия) Диплом I степени в номинации «малая скульптура».
 3. Назаренко С.Д. III Республиканский конкурс методических и творческих работ с международным участием «Здоровый образ жизни глазами разных поколений». УО «Гродненский медицинский университтет», Белорусский детский фонд. Гродно.- 2019г. (Белоруссия) финалист в номинации «лучший рисунок». 

     Бібліографія тез доповідей за 2019-2020 навчальний рік:

 1. Беляева А.А. Гигиеническая оценка качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям на примере Полтавской области, Украина / А.А. Беляева, Т.А. Тышковская // Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Болтрукевича С.И.- Гродно.-2020.- С 52-53.  (керівник доц. О.Д. Саргош)
 2. Тышковская Т.А. Гигиеническая оценка питания учащихся школ-интернатов на примере г. Полтава, Украина / Т.А. Тышковская, А.А. Беляева // Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Болтрукевича С.И.- Гродно.-2020.- С 524-525. (керівник доц. О.Д. Саргош)
 3. Ющенко Я.О. Использование Chlorophytum comosum для фиторемедиации как способа очистки воздуха закрытых помещений/ Я.О. Ющенко, А.Д. Шкодина // Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Болтрукевича С.И.- Гродно.-2020.- С 612-613. (керівник доц. О.Д. Саргош)
 4. Маляр О.Р. Гігієнічна оцінка якості питної води за санітарно-хімічними показниками на прикладі Полтавської та Волинської областей / О.Р. Маляр // 76-а Всеукраїнська та I міжнародна студентська наукова конференція «IMEDSCOP 2020». – Полтава. - 2-3 квітня 2020. – С. 111. (керівник доц. О.Д. Саргош)

 

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі 

на 2020-2021 навчальний рік

 № 

Заходи

Термін виконання

 Відповідальний 

1

Засідання СНГ з заслуховуванням та обговоренням студентських наукових доповідей, реферативних повідомлень згідно затвердженої тематики

Щомісячно

доц. каф.

Саргош О.Д.

2

Проведення кафедральної студентської наукової конференції згідно основних напрямків науково-практичної роботи кафедри

Остання декада березня 2021 року

доц. каф.

Саргош О.Д

3

Проведення студентської наукової олімпіади серед студентів 2 курсу стоматологічного, 3 та 6 курсу медичних факультетів № 1 та № 2

перша декада березня 2021 року

Проф. Катрушов О.В.,

доц. каф.

Саргош О.Д

4

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді

за наказом МОЗ України

доц. каф.

Саргош О.Д.

5

Участь у конференціях, виставках та конкурсах, що організуються Радою СНТ

протягом року

доц. каф.

Саргош О.Д