28 вересня 2021 року (0532)60-96-17 Мапа сайту

Відповідальна: викладач закладу вищої освіти Четверикова О.П.

Планування виховної роботи кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі враховує основні вимоги „Закону про освіту” та інші нормативні документи освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України.

Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації та українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у них особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної, правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки, пропаганда здорового способу життя.

 Усі викладачі кафедри приймають участь у виховній роботі серед студентів 2, 3, 6 курсу медичних факультетів №1, та №2, 3 та 5 курсу стоматологічного факультету, факультету підготовки іноземних студентів , яка здійснюється за допомогою різноманітних форм і методів (у навчальний та позанавчальний час) і відповідає концепції виховної роботи академії і змісту планів виховної роботи УМСА.

На початку навчального року (вересень) проводиться ознайомлення студентів з історією кафедри, науковою роботою співробітників кафедри.

ПЛАН

виховної роботи кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі

зі студентами на 2021-2022  навчальний рік.

 

            Виховна робота на кафедрі проводиться та кафедрального плану по виховній роботі, затвердженого на засіданні кафедри 27.08.21р. , протокол №1

Список кураторів на 2021-2022 н.р. 6 курс медичний  факультет №1:

9 група - Рак Тетяна Ігорівна

19 група – Приліпка Катерина Олегівна.

20  група - Алексеєва Анна Вікторівна.

21 група – Комишан Ірина Вадимівна.

22 група – Четверикова Оксана Петрівна.

23 група – Романюк Марія Вікторівна.

24 група – Коваленко Тетяна Іванівна.

25 група - Михайлова Катерина Іванівна.

1.Організація та проведення виховної роботи

п/п

Форми і засоби виховної роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1.

Обговорення і затвердження плану виховної роботи викладачів кафедри, тематики та графіку фіксованих годин на 2021-2022  н.р. зі студентами 2 3,6 курсу мед. факультету №1.

Серпень

О.В.Катрушов

Колектив кафедри

2

Провести перший урок 2021-2022 навчального року присвячений 100 річному ювілею « Сторінки історії Полтавського державного медичного університету»

 

 

01.09.2021

Викладачі кафедри відповідно до розкладу занять

3.

Познайомити студентів з історією кафедри, науковою роботою співробітників кафедри.

Вересень-Жовтень

О.В.Катрушов

Викладачі

кафедри

4.

Регулярно на засіданнях кафедри обговорювати стан виховної роботи зі студентами, та роботу кураторів в підлеглих групах (кожні два місяці звіт кураторів) на кафедральних засіданнях.

Протягом року

О.В.Катрушов

Викладачі

Кафедри. Куратори груп

5.

Заслухати на кафедральному засіданні роботу колективу кафедри в гуртожитку.

Березень

Викладачі

кафедри

6

На лекціях та практичних заняттях з гігієни, екології органічно поєднувати навчальну, наукову та виховну роботу згідно плану виховної роботи ПДМУ та кафедри.

Вирішувати завдання виховної роботи за напрямами:

- громадянське виховання;

- патріотичне виховання;

- волонтерський рух;

-родинно-сімейне виховання;

- усвідомлене батьківство;

-художньо-естетичне виховання;

- моральне виховання;

- екологічне виховання;

- психологічна підтримка учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- сприяння творчому та всебічному розвитку особистості.

Протягом року

Викладачі

кафедри

7

Під час лекцій та практичних занять проводити виховну роботу, спрямовану на патріотичне, моральне, правове та трудове виховання підростаючого покоління, правилам академічної доброчесності.

Запобігати негативному впливові інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, порнографії, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку.

Протягом року

Викладачі

кафедри

8.

До 100- річчя ПДМУ провести заходи серед студентів національно-патріотичного та громадянського виховання. На кафедрі створювати сприятливі умови для розкриття та всебічного розвитку особистості студентів, а також підвищення рівня їх загальної культури, впровадження серед студентів здорового способу життя.

Протягом року

Колектив кафедри

9.

Забезпечувати сприятливі умови для засвоєння студентами навчальної програми згідно навчального плану, всіляко сприяти розвитку здібностей студентів.

Протягом року

Викладачі

кафедри

10.

Настановленням та особистим прикладом стверджувати повагу до морально-етичних принципів суспільного життя.

Протягом року

Колектив кафедри

11.

Забезпечити своєчасно звіт кураторів та відповідального за виховну роботу перед деканатом.

Червень

Куратори

Викладач Четверикова О.П.

    2. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи.

1.

На підставі рішення Національної комісії від 22.05.2014 року №29 щодо заборони інформаційної продукції, яка пропагує зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, провести кураторам академічних груп інформаційно-виховних заходів з інформаційної безпеки держави.

Протягом року

Викладачі

кафедри

2.

Створити умови для впровадження серед студентів принципів здорового способу життя, усвідомленого та відповідального батьківства, формування соціально активної, фізично здорової та творчої особистості.

Протягом року

Колектив кафедри

 

 Провести виховний захід - безпечні умови навчання під час пандемії COVID -19.

В умовах оголошення карантину проводити он-лайн тематичні бесіди, диспути.

Вересень

Викладачі кафедри

3.

Під час занять готувати молодь до свідомого дорослого життя у суспільстві в дусі миру, злагоди, взаєморозуміння між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Протягом року

Викладачі

кафедри

4.

Провести в академічних групах інформаційно-виховні заходи з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров”я, а також відзначення Дня матері та всесвітнього дня сім”ї.

Протягом року

Викладачі

кафедри

5.

Кураторам груп присвятити виховні години бесідам на морально-етичні та просвітницькі теми:

- «Здай кров - врятуй життя»; «Допомога воїнам ООС»; «Державна програма боротьби з туберкульозом»,

-Як ми проводимо дозвілля (література, музика, живопис, спорт тощо);

- Місто Полтава, де проходить наше навчання; що я знаю про місто;

- Умови навчання, організація робочого місця і створення робочої атмосфери;

- „Репродуктивне здоров”я нації ”;

- Участь у заходах з профілактики девіантної поведінки молоді „Молодь проти злочинності та насильства”, „Життя без тютюну”, „Тверезість”, „Антинаркотик”, «АнтиСНІД»..

Протягом року

Викладачі

кафедри

6.

Провести інформаційні виховні години в академічних групах „Ми різні, але ми рівні ”.

Березень

Викладачі

Кафедри

    3. Правове та екологічне виховання. Творчий всебічний розвиток особистості.

1.

Дотримуватися норм Конституції України і своїм особистим прикладом  утверджувати це у студентів.

Забезпечувати виконання антикорупційної програми академії. Дотримуватись правил  академічної доброчесності.

Протягом року

Колектив кафедри

2.

Роз”яснювати студентам їх права та обов”язки у суспільному житті України в ході виховного процесу на кафедрі гігієни, екології та охорони праці в галузі.

Протягом року

Колектив кафедри

3.

На лекціях та практичних заняттях сприяти формуванню звички у студентів виконувати встановлені правила поведінки, приймати активну участь у громадській роботі кафедри та академії, а також виконувати окремі доручення у групі та ВНЗ.

Протягом року

Колектив кафедри

4.

Шляхом чіткої організації навчального процесу на кафедрі гігієни, екології та охорони праці в галузі забезпечити набуття студентами навичок демократичного вирішення різноманітних проблем в групах та академії, свідомо підкоряти свою діяльність демократично встановленим рішенням.

Протягом року

Колектив кафедри

5.

На лекціях підкреслювати внесок вітчизняних вчених у розвиток гігієни, екології та охорони праці в галузі, як науки.

Протягом року

Колектив кафедри

6.

Співробітниками кафедри зі студентами приймати участь в урочистих заходах академії та міста, присвячених святковим дням . Проведення в групах бесід на відзначення Дня здоров”я (7 квітня) та Дня довкілля (16 квітня). Провести бесіду «Здоровий спосіб життя – здоров’я нації»

Протягом року

Колектив кафедри

7.

Проведення в групах бесід про можливу участь студентів у конкурсі „Студент року-2022”

Листопад

Колектив кафедри

8.

Проведення в групах бесід про можливу участь студентів у конкурсі „Міс ПДМУ-2022”

Березень

Колектив кафедри

9.

Проведення в групах бесід про можливу участь студентів в культурно-масовому заходу „Свято студентської демократії ”.

Грудень

Колектив кафедри

 

10.

Під час спілкування зі студентами підлеглих груп допомогати їм в організації дозвілля, проводити бесіди, спрямовані на застереження від правопорушень. Під час перебування у гуртожитку розповісти студентам:

- Про морально-етичні норми поведінки у гуртожитку;

- Самовдосконалення, шляхи його здійснення;

- Про естетику оформлення житла, організацію робочого місця і створення робочої атмосфери, що сприяє організованості та дисциплінованості.

Протягом року

Колектив кафедри

11.

Брати участь у проведенні вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам”ятних дат та всесвітніх днів, які святкуються

Протягом року

Колектив кафедри

     4. Патріотичне виховання. Волонтерський рух

1.

Співробітникам кафедри разом зі студентами брати участь у проведенні вшануванн ювелярів – провідних вчених, професорів УМСА.

Протягом року

Колектив кафедри

2.

Організувати участь студентів і співробітників кафедри у проведенні загальноміських, академічних заходів з нагоди державних та пам’ятних дат:

 • до Дня міста - 23 вересня;
 • , Дня захисника України -  14 жовтня;
 • Дня визволення України від нацизму. Міжнародного Дня толерантності – 16 листопада;
 • Міжнародного дня студента -17 листопада;
 • Дня гідності та свободи - 21 листопада;
 • Дня пам’яті жертв голодомору - 1932-1933 років – 24 листопада;
 • Всесвітнього дня солідарності з хворими на СНІД – 1 грудня;
 • Дня пам»яті Героїв Крут - січень;
 • Дня соборності України 22 січня;
 • Дня Героїв Небесної Сотні - 20 лютого;
 • Міжнародного жіночого дня - 8 березня;
 • Дня пам’яті .жертв Чорнобильської катастрофи - 26 квітня;
 • Дня пам’яті та примирення над нацизмом роки другої світової війни – 8-9 травня;
 • Дня медичного працівника - червень;
 • Дня Конституції України - 28 червня;
 • Дня Державного прапора України - 23 серпня;
 • Дня незалежності України -24 серпня.

Протягом навчального року

Куратори груп

3.

Провести інформаційно-виховну годину із національно-патріотичного виховання, ознайомлення з героями Полтавщини, які пройшли АТО, організувати зустрічі з видатними людьми Полтавщини.

Протягом навчального року

Куратори груп

4

Стимулювати волонтерську роботу. Кураторам груп разом із студентами відвідати і упорядкувати могили померлих працівників кафедри, брати шефство над літніми викладачами

Протягом навчального року

Куратори груп

     5. Художньо-естетичне та моральне виховання

1.

Виховувати у підростаючого покоління повагу і шанування народних звичаїв та традицій, національних, історичних, культурних цінностей нашої держави, її устрою, дбайливе ставлення до історико-культурних та природних пам”яток країни.

Протягом року

Колектив кафедри

2.

Брати участь у проведенні вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам”ятних дат та всесвітніх днів, які святкуються в академії.

Взяти участь у акції « Подаруй книгу бібліотеці»

 Проводити екскурсії в музеї та по видатним місцям Полтавщини.

Протягом року

Викладачі кафедри

3.

Під час перебування у гуртожитку розповісти студентам:

- Про морально-етичні норми поведінки у гуртожитку;

- Самовдосконалення, шляхи його здійснення;

- Про естетику оформлення житла, організацію робочого місця і створення робочої атмосфери, що сприяє організованості та дисциплінованості.

Протягом року

Викладачі кафедри

4.

Обов”язкове чергування у гуртожитках за планом ПДМУ.

Протягом року

Викладачі кафедри

5

При необхідності забезпечувати зустріч з психологом академії

 

Протягом року

Куратори груп

6

Проводити бесіди щодо формування цілісної моральної особистості, утвердження гендерної рівності.

Протягом року

Куратори груп

7

Брати участь в акціях донорства.

Протягом року

Куратори груп

    6. Громадське виховання та професійне ставлення молоді

1.

На кафедрі створювати сприятливі умови для розкриття та всебічного розвитку особистості студентів, а також підвищеня рівня їх загальної культури.

Протягом року

Колектив кафедри

2.

З метою формування особи майбутнього лікаря-патріота незалежної України кураторам груп разом зі студентами проводити екскурсії в музей історії академії та по героїчним місцям – пам’яткам Полтави згідно плану роботи кураторів.

Протягом року

Колектив кафедри

3.

Відвідати нову експозицію про життєвий та творчий шлях відомого вченого-хірурга М.В.Скліфосовського.

Протягом року

Викладачі кафедри

4.

Відвідати постійно діючу виставку книг, матеріалів. Присвячену дню Незалежності України та до дня Конституції держави

Протягом року

Колектив кафедри