28 вересня 2021 року (0532)60-96-17 Мапа сайту

Викладач Четверикова О.П. проводить заняття для студентів 9 гр. 3 курсу медичного ф-ту №1.

Навчально-методична робота кафедри регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, постановами Вченої ради академії, Ради медичного факультету, рішеннями центральної та циклової методичних комісій, навчальними планами та програмами.

На кафедрі проходять навчання студенти II курсу стоматологічного факультету (навчальний предмет - гігієна та екологія), III та VI курсу медичного факультету № 1 та № 2 (навчальний предмет - гігієна та екологія), VI курсу медичного факультету №1 та №2 ( навчальний предмет - охорона праці в галузі), а також магістранти, клінічні ординатори та аспіранти (навчальний предмет - маркетинг та менеджмент в ООЗ).

На кафедрі написані 4 навчальних посібника:

  • посібник «СТОМАТОЛОГІЯ: організаційно-правові та гігієнічні аспекти» (2009, 2011 рр.)
  • посібник «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» Навчально-методичний посібник до практичних занять для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України. МОЗ України, 24.12.14, № 23-01-9/287 О.Д. Саргош, О.В. Катрушов, В.Л. Філатова. 241 с.
  • посібник «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» Навчально-методичний посібник до практичних занять для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України. МОН України, 13.08.2014, №1/11-13006. Буря Л.В. Іщейкіна Ю.О. 164 с.

На всі розділи навчального предмету розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі.

Викладач Горбенко Н.В.проводить заняття для студентів16 гр. 3 курсу медичного ф-ту №1.

Доцент Філатова В.Л.проводить заняття для студентів-іноземців 22 групи 2 курсу стоматологічного ф-ту